top of page
  • ราคาต่อ (ตร.ม.) เริ่มต้น 440 บาทต่อ ตร. ม.
  • ลด 10% เมื่อซื้อถึง 50 ตร.ม. (396 บาท ต่อ ตร.ม.)
  • ลด 20% เมื่อซื้อถึง 100 ตร.ม. (352 บาท ต่อ ตร.ม.)
  • *ราคาข้างต้นยังไม่รวม VAT 7%

LN-002

฿440.00 ราคาปกติ
฿352.00ราคาขายลด
    bottom of page